Toimitusehdot

1.Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan PieniSuuriKuljetus Oy (myöhemmin palveluntarjoaja) Asiakkaalle tarjoamaan tavaran kuljetukseen.

Yhteystiedot: 

PieniSuuriKuljetus Oy, Y-tunnus: 3183592-4

Kuutamotie 8 B18, 05810 Hyvinkää

info@pienisuurikuljetus.fi

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt palveluntarjoajan tekemän tarjouksen tai tehnyt PieniSuurikuljetus nettisivuston kautta tilauksen varauskalenterista, soittamalla, viestillä tai sähköpostilla.

3. Palvelun sisältö

Tavarankuljetuspalvelu tarkoittaa tavaran kuljetusta PieniSuuriKuljetus pakettiautolla. Tavaran nouto, kuljetus ja toimittaminen määränpäähän toteutetaan Asiakkaan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella määritetyllä aikataululla ja tavalla.

4. Palvelun saatavuus ja tilaaminen

Tavaran kuljetuspalvelu varauskalenterin kautta on saatavilla Hyvinkään, Riihimäen ja Nurmijärven alueilla. Erillisellä yhteydenotolla palvelut ovat saatavilla koko Suomessa.

Asiakkaan tavarankuljetusta koskeva tilaus tulee tehdä ajoissa ennen suunniteltua noutoaikaa. Nettiajanvarauksen kautta viimeistään 12h ennen palvelun alkua. Lyhyemmällä varoitusajalla tavaran kuljetustilaus vain soittamalla numeroon 040 627 0617.

5. Tavarankuljetusta koskevat tiedot

Asiakas on vastuussa palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta koskien tavaran nouto- ja toimitusosoitetta, tavaran laatua sekä yhteystietoja kuljetuksen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tiedot tulee toimittaa palveluntuottajalle ajoissa ennen suunniteltua toimitusaikaa. Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa siitä, että PieniSuuriKuljetuksella on riittävä tieto kuljetettavasta tavarasta, jotta se on turvallisesti lastattavissa, kuljetettavissa sekä purettavissa määränpäässä ilman että PieniSuuriKuljetus -kuljettajalle aiheutuu tavaran käsittelystä vaaraa, tarpeetonta odotusta tai ajanhukkaa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamasta viiveestä tai kyseisestä syystä palvelun peruuttamisesta aiheutuvasta häiriöstä. PieniSuuriKuljetus -nettiajanvarauksen kautta tehdyissä tavarankuljetuspyynnöissä ajetaan Asiakkaan antamien lisätietojen perusteella, jolloin palveluntarjoaja ei ole vastuussa puutteellisista lisätiedoista.

6. Kuljetettavat tavarat

Tavarankuljetukseen voidaan ottaa tavaroita, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että niistä aiheutuu vaaraa kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle. Emme kuljeta aseita, ammuksia, räjähdysaineita tai muita jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi. Palveluntarjoalla on lainmukainen vastuuvakuutus. Arvoesineiden kuljetuksissa Asiakas on vastuussa tavaran vakuuttamisesta.

Tavarankuljetuksissa käytetään luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen ilmoitettua pakettiautoa, jonka maksimi paino kuljetettavan tavaran kanssa saa olla korkeintaan 3500 kg. Tavaratilan koko 13 m3. Tavaratilan mitat: pituus 3680mm, leveys 1765mm (pyöräkoteloiden välissä 1380mm), korkeus 1894mm. Kuorman paino saa olla maksimissaan 1356kg. Kuorman tulee olla purettavissa käsin. 

7. Vastuut

Palveluntarjoaja noutaa tavaran Asiakkaan antamien tietojen ja sopimuksen mukaisesti. Jos kantoapupalvelua käytetään tavaran lastaamisen ja purkamiseen, tämä tapahtuu Tilaajan vastuulla, ellei muuta ole sovittu.  

Asiakas vastaa kuljetettavan tavaran aiheuttamista vahingoista kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle, jotka voidaan katsoa johtuvan Asiakkaan antamista puutteellisista tiedoista, pakkauksesta tai huonoista lastaamisen- tai purkamisen olosuhteista.

Palveluntarjoaja luovuttaa tavaran sopimuksen mukaisesti vastaanottajalle. Vastaanottajalta vaadittava kuittaus on sovittava erikseen Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken.

Mikäli tavaraa ei voida toimittaa perille määränpäähän palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, on palveluntarjoajalla oikeus varastoida tavara siihen saakka, kunnes tavarantoimitus tulee mahdolliseksi tai vaihtoehtoisesti palauttaa tavara lähettäjälle. Mikäli tavaran toimituksen viive tai estyminen johtuu Asiakkaan toimittamista puutteellisista tiedoista, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen estymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

8. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa veloituksetta palvelu milloin vain, mutta kuitenkin viimeistään 12 tuntia ennen palvelun alkamista. Peruuttamattomasta kuljetusajasta tai alle 12 tuntia perutusta ajasta veloitamme minimikuljetushinnan, joka on 99 euroa. Peruutus tapahtuu soittamalla tai lähettämällä viestiä numeroon 040 627 0617.

9. Asiakasrekisteri

Asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan PieniSuuriKuljetuksen ylläpitämään asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla.

10. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta ylivoimainen este -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita palveluntarjoaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

11. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 29.01.2022 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja esimerkiksi lakimuutosten vuoksi.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

13. Maksuehdot

Maksu tapahtuu joko kortilla, mobilepaylla tai käteisellä nouto- tai toimitusosoitteessa. Yrityksille maksutapana on myös lasku.

Työn ollessa tuntihintaperusteinen on minimilaskutus aika 1 tunti, jonka jälkeen laskutamme jokaisen alkavan 30min kerrallaan.